Conspect dictionar personalitati, meditatii, maxime - Dimitrie ASACHI


Dimitrie ASACHI

Nume: ASACHI
Prenume: Dimitrie
Nationalitate: romana

Date despre nastere
Loc: Dorohoi
Judet: Botosani
Zona/Regiune: Moldova
Tara: Romania Romania
Continent: Europa de Est
An: 1820
Data: 1 martie
Zodie: Pesti Pesti
Date despre deces
An: 1868
Dimitrie ASACHI
A trait 48 de ani.

Activitate:
Matematician. Autorul primei lucrări originale românești de matematică („Asupra inversării seriilor”) și al primului tratat românesc de topografie.
A studiat la Academia Mihaileana. La Munchen îsi continua studiile de inginerie, iar la Paris urmeaza o scoala de stat major. El aduce prima contributie originala româneasca în matematica, cu studiul sau publicat în 1841 la München si intitulat Asupra inversiunii seriilor pe care îl dedica Academiei Mihailene. Alte lucrari: Tratatul de topografie, Impresii de calatorie în tarile Cucazului.

Personalitate complexă, îndrumător şi animator al vieţii artistice şi culturale, organizator al şcolilor naţionale din Moldova, unul din pionierii picturii româneşti şi iniţiatorul învăţămîntului artistic în şcolile moldoveneşti, Gheorghe Asachi s-a născut la l martie 1788 în tîrguşorul Herţa din ţinutul Dorohoi. A primit primele noţiuni de învăţătură de la tatăl său - preotul Lazăr Asachi. La vîrsta de 9 ani, Gheorghe Asachi şi-a continuat studiile în limba polonă, latină, germană la Lvov, unde se mutase familia. A studiat apoi la universitatea din acelaşi oraş, în cadrul facultăţii de filozofie - logica, matematica, istoria naturală, fizica, metafizica şi etica, urmînd şi un curs special de arhitectură (1802 -1804). La Lvov, Asachi şi-a pus bazele culturii sale enciclopedice, s-au înfiripat concepţiile sale iluministe sub influenţa unora dintre profesorii universităţii si a cunoscut literatura poloneză şi literatura clasică română, care se vor simţi în creaţiile sale literare. După obţinerea doctoratului în filozofie şi a diplomei de inginer si arhitect, Gheorghe Asachi se întoarce în ţară, la Iaşi (1805), unde pune în practică cunoştinţele sale de arhitectură la construirea unor case particulare, în acelaşi an pleacă la Viena, unde studiază, timp de 3 ani, astronomia, matematicile superioare şi pictura. In august 1808, Gheorghe Asachi pleacă să-şi completeze studiile la Roma. Aici a scris primele încercări poetice şi a fost ales membru extraordinar al Societăţii literare din Roma. In august 1812, Gheorghe Asachi se întoarce în Moldova . Stăpînind o cultură superioară solidă şi multilaterală, cunoscător al mai multor limbi străine - polona, rusa, latina, germana, italiana, franceza
şi engleza - ca nimeni altul in vremea sa, optimist, cu dor de muncă şi încrezător în puterile sale, călăuzit de o ideologie liberală progresistă şi de o puternică dragoste de patrie şi popor, Gheorghe Asachi spera să joace un rol important de restaurator în ţara sa. întoarcerea lui Asachi din Italia coincide cu procesul de prefacere rapidă a relaţiilor feudale în Moldova, care reclamă, într-o măsură mereu crescîndă, difuzarea ştiinţelor prin instituţii de învăţămînt. Funcţiile pe care Asachi putea să le îndeplinească şi activităţile ce era în măsură să le desfăşoare erau numeroase şi necesare ţării, dar aici se loveşte de o realitate tristă. Situaţia ţăranilor era grea: lipsa şcolilor, bibliotecilor, ziarelor, a tuturor instituţiilor moderne care asigură progresul unui popor, îl face conştient de necesitatea unei activităţi sistematice de trezire a conştiinţei naţionale. Cărturar de tip renascentist, cu o cultură enciclopedică si iluministă, dotat cu înclinaţii pentru multiple domenii artistice - inginer, profesor, diplomat, grafician, ziarist, pictor, tipograf, arhivist, dramaturg - Gheorghe Asachi s-a risipit cu dărnicie din dorinţa generoasă de a impulsiona dezvoltarea culturii româneşti. Desfăşurlndu-şi cea mai rodnică activitate într-o perioadă de hotar între epoca feudală şi începuturile orînduirii burgheze, Asachi poate fi revendicat în aproape orice domeniu al culturii. În 1813, Asachi înfiinţează o clasă de inginerie şi hotărnicie în limba română, unde predă arhitectura, istoria artelor, geodezia, matematica, dezvă-luindu-şi un neobosit talent pedagogic, în 1818 apare deja prima promoţie de ingineri formaţi in ţară. Timp de aproape 40 de ani, Asachi s-a ocupat de organizarea şcolilor din Moldova (1813 - 1849). însărcinat de mitropolitul Veniamin Costache, în 1820, Asachi se ocupă de organizarea Seminarului de la Socola. în acest scop el aduce din Transilvania cîţiva profesori iniţiaţi. După o perioadă petrecută la Viena ca agent diplomatic al domnitorului loniţă Sandu Sturdza, Asachi se reîntoarce în 1827 la Iaşi pentru a desfăşura, in următorii 20 de ani, activitatea sa cea mai rodnică, şi care îl va transforma în personalitate proeminentă a Moldovei. Militînd pe linia idealurilor sale de tinereţe, el îşi continuă strădaniile de organizare a învăţămîntului, înfiinţînd prima şcoală primară de fete Institutul pentru educaţia fetelor (1834), punînd bazele învăţămîntului artistic şi politehnic în 1841 prin inaugurarea scolii de arte si meserii, extinzînd reţeaua şcolilor primare, scriind manuale
, alcătuind programe analitice. Realizarea sa de căpetenie rămîne însă Academia Mihăileană, deschisă în 1835, institut care va deveni o adevărată pepinieră de intelectuali instruiţi. Un alt tărîm in care contribuţia lui Gheorghe Asachi poate fi considerată hotărîtoare este cel jurnalistic. El este în Moldova iniţiatorul presei în limba română, scoţînd primul ziar românesc Albina românească. Văzînd în presă un excelent instrument de informare şi educare, Asachi va scoate şi alte ziare destinate unor categorii diverse de cititori, cum ar fi: Foaia sătească (1839-1840) şi (1846-1850) - destinată ţăranilor, Icoana lumii (1846) care populariza cuceririle ştiinţei. Numeroase suplimente şi periodice în domenii diverse au apărut sub egida lui Asachi, din iniţiativa lui sau numai în tipografia lui. Pe lingă Albina românească cu suplimentul ei literar Alăuta românească, Asachi editeză Gazeta de Moldavia, Patria, Spicuitorul rnoldo-romăn, Calendarul pentru români, Almanah pentru învăţătură şi pricepere. O importanţă destul de mare pentru dezvoltarea literaturii şi ştiinţei au avut-o calendarele şi almanahurile scoase de Asachi, incepînd din 1835 pînâ în 1869. Eforturile sale de promovare a limbii naţionale se concretizează si în reprezentarea primei piese de teatru în limba română, localizarea Mirtil şi Hloe după pastorala lui Ges-sner şi Florian. Piesele sale de teatru scrise ulterior: Serbarea păstorilor moldoveni, Dragos, înliiul domn suveran al Moldovei, prelucrările după Lapeirus şi Văduva vicleană de Kotzebue sînt pătrunse de încrederea în funcţia social-educativă a teatrului. Gheorge Asachi a mai scris - printre altele - piesele Petru Rareş si Elena Dragos, cu teme din nuvele. Asachi s-a manifestat ca animator al teatrului nu numai prin piesele pe care le-a scris, în 1836 împreună cu vornicul Ştefan Catargiu şi spătarul V.Alec-sandri, scriitorul va înfiinţa un conservator filarmonico-dramatic. Pe această piatră de temelie pusă de Gheorghe Asachi, se va înălţa edificiul teatrului românesc. Vasta activitate culturală a lui Gheorghe Asachi a cuprins si preocuparea de artele frumoase, nu numai prin aceea că a pus bazele învăţămîntului artistic şi ale Pinacotecii din Iaşi, dar şi prin editarea de litografii ale unor tablouri, cu precădere istorice, făcute sau comandate de el. în legătură cu activitatea de editor, dar totodată dorind să încurajeze industria naţională, Asachi înfiinţează, în 1841, la Petrodava de lîngă Piatra Neamţ, prima fabrică de hîrtie din Moldova. Marele şi neobositul animator a pus pietre trainice la temelia unor aşezăminte culturale şi ştiinţifice, cum ar fi: Cercul de lectură al medicilor moldoveni (1830) şi Societatea de medicină şi istorie naturală (1833). Fără să ne lase o operă literară de mare valoare, Asachi a rămas totuşi o figură însemnată şi în acest domeniu, numele lui rămînînd legat de începuturile literaturii noastre moderne. Gh. Asachi a compus ode, imnuri, epistole, poezii ocazionale, balade, elegii, meditaţii, pastorale, poezii erotice, satire, fabule. El este autorul unui număr de fragmente în proză, episoade istorice sau legendare, în care evocă trecutul Moldovei. Animator al tuturor ramurilor de activitate culturală din Moldova în prima jumătate a secolului al XlX-lea, Gh.Asachi a fost principalul iniţiator al iluminismului moldovean. Răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice atît în învăţămînt, cit şi în presă şi publicaţii avea drept scop înlăturarea prejudecăţilor şi a superstiţiilor legate de concepţia teologică şi promovarea unei explicaţii raţionale a lumii. Ideea iluministă a progresului prin cultură, idee pe care Asachi o consideră caracteristică epocii sale, stă la baza întregii sale activităţi de reforme culturale. O însuşire caracteristică a lui Asachi a fost tenacitatea, graţie căreia iniţiativele modeste pe tărîm cultural au fost treptat îmbogăţite şi dezvoltate multilateral. De la înfiinţarea unei clase de ingineri hotărnici, Asachi a ajuns la punerea temeliilor întregului învăţămînt din Moldova.

Observatii:
Fiul lui Gheorghe Asachi.

Categorii pentru Dimitrie ASACHI:
Matematica

Personalitati nascute in localitatea Dorohoi
Personalitati nascute in judetul Botosani
Personalitati nascute in zona/regiunea/statul Moldova
Personalitati nascute in tara Romania Romania
Personalitati nascute pe continentul Europa de Est


Personalitati aniversate la data de 1 martie - Evenimente din data de 1 martie
Personalitati nascute in zodia Pesti Pesti

Personalitati aniversate in anul 1820 - Evenimente din anul 1820
Personalitati aniversate in anul 1868 - Evenimente din anul 1868

Personalitati din perioada 1820-1868 - Evenimente din perioada 1820-1868

Comentarii
Nu exista comentarii in baza de date!
Nu puteti scrie comentarii! Nu sunteti logat! Mergeti la pagina de login!

Personalitati celebrate in 1 martie

Gheorghe ASACHI Gheorghe ASACHI
(Herţa, Bucovina, 1788 - Iasi, Moldova, 1869)
Poet, prozator si dramaturg roman care s-a nascut la Herta, in nordul Moldovei (teritoriu al Romaniei pana in 1941, astazi al Ucrainei). Precursor al generatiei pasoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din intemeietorii nuvelei istorice in Romania. A ...

Dimitrie ASACHI Dimitrie ASACHI
(Dorohoi, Moldova, 1820 - 1868)
Matematician. Autorul primei lucrări originale românești de matematică („Asupra inversării seriilor”) și al primului tratat românesc de topografie. A studiat la Academia Mihaileana. La Munchen îsi continua studiile d ...

Marcel BRANDZA Marcel BRANDZA
(Iasi, Moldova, 1868 - Bucuresti, Muntenia, 1934)
Botanist. ...

Elena CERNEI Elena CERNEI
(Bairamcea, Cahul, 1924 - 2000)
Mezzosoprana romanca de dupa anii ‘50. Arii celebre cantate pe scena Operei Romane din Bucuresti si concerte sustinute in toata lumea. ...

Florica CRISTOFOREANU Florica CRISTOFOREANU
(Ramnicu Sarat, Muntenia, 1887 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1960)
Soprana. ...

Constantin DAICOVICIU Constantin DAICOVICIU
(Caravan, Banat, 1898 - 1973)
Istoric şi arheolog, profesor, rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost membru al Academiei Române. Din anul 1973 satul natal poartă numele istoricului. ...

Vladimir DRAGOS Vladimir DRAGOS
(Basarabeasca, Basarabeasca, 1943 - )
Bariton. Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova Diplomant al Concursului Internaţional „M. Glinca”, 1973. Medalie „Pentru eroism în muncă”, 1986. Artist al Poporului din RSSM,1988. Laureat al Premiului Gloria Munc ...

De Savoia AMEDEO VI De Savoia AMEDEO VI
(Chambery, Rodano-Alpi, 1334 - Campobasso, Molise, 1383)
Conte de Savoia (Contele Verde) ...

Oskar KOKOSCHKA Oskar KOKOSCHKA
(Pochlarn, Melk, 1886 - Montreux, Vaud, 1980)
Pictor si scriitor austriac. A studiat la Viena unde l-a intalnit pe Klimt si alti artisti Sezession si a fost influentat de Art Nouveau. O lucrare tipica a primei perioade de creatie este litografia "The dreaming boys" (1908). A pictat natura moarta ...

Sandro (Alessandro Di Mariano Filipepi) BOTTICELLI Sandro (Alessandro Di Mariano Filipepi) BOTTICELLI
(Florenta, Toscana, 1445 - Florenta, Toscana, 1510)
Pictor italian, pe numele adevarat Alessandro di Mariano Filipepi, unul din cei mai mari reprezentanti ai Renasterii italiene. Frumusetea si gratia figurilor create de el, precizia liniilor si redarea miscarii fac din lucrarile sale o opera ce simbol ...

Dino CAMPANA Dino CAMPANA
(Marradi, Florenta, 1885 - Scandicci, Florenta, 1932)
Poet ...

Karoly ACS Karoly ACS
(Subotica, North Backa, 1824 - Budapesta, Budapesta, 1894)
Scriitor ungur. Participant la Revolutia de la 1848. A tradus in limba maghiara numeroase lucrari din literatura populara romana. ...

Augustus SAINT-GAUDENS Augustus SAINT-GAUDENS
(Dublin, Dublin, 1848 - Cornish, New Hampshire, 1907)
Sculptor american nascut in Irlanda. A studiat la Paris si Roma, unde a fost influentat de sculptura Renasterii si a devenit unul dintre cei mai admirati sculptori ai secolului XIX. La intoarcerea in SUA, Saint-Gaudens se stabileste in localitatea Co ...

Lev ARTIMOVICI Lev ARTIMOVICI
(Moscova, Moscova, 1909 - Moscova, Moscova, 1973)
Fizician atomist remarcabil. ...

Frederic Francois CHOPIN Frederic Francois CHOPIN
(Zelazowa Wola, Sochaczew, 1810 - Paris, Paris, 1849)
Compozitor si pianist francez, de origine poloneza, al carui nume adevarat a fost Fryderyk Franciszek Szopen. Cei mai multi compozitori au avut un "parti pris" pentru romantism, insa nu si Chopin. El a facut parte integranta din miscare, fara sa fi a ...

Mustafa BARZANI Mustafa BARZANI
(Barzan, Kurdistan, 1903 - Washington, District of Columbia, 1979)
Lider politic. ...

Ryunosuke AKUTAGAWA Ryunosuke AKUTAGAWA
(Tokio, Tokio, 1892 - Tokio, Tokio, 1927)
Scriitor. ...

Pham VAN DONG Pham VAN DONG
(1906 - 2000)
Om politic, prim-ministru al Republicii Democratica Vietnam, din anul 1955. A fost unul dintre organizatorii (1941) Ligii pentru Independenta Vietnamului (Viet Min). ...


Evenimente din 1 martie

01/03/1917 - Ziua Automobilistilor Militari Romani
(Romania - Militar - Auto) - La 1 martie 1917, prin inaltul Decret nr. 245 ... [ detalii ]

Meditatii
Cautare personalitati in dictionar

Meditatii
Sondaje
Cazare Creare site

© Conspect dictionar personalitati, meditatii, maxime
© 1411434547

Dictionar   Meditatii   Creare site